Kancelaria adwokacka zapewnia wieloaspektową kompleksową pomoc osobom poszkodowanym oraz ich rodzinom w uzyskaniu należnej rekompensaty finansowej. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie z tytułu:

 

wypadków komunikacyjnych,

 • znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych zmarłego wskutek jego śmierci,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów medycznych,
 • upadków na śliskich lub dziurawych chodnikach,
 • wypadków w rolnictwie,
 • pożarów i innych zdarzeń losowych,
 • bezumownego korzystanie z rzeczy,
 • umów ubezpieczenia,
 • niesłusznego aresztowania,
 • przestępstw,
 • niewykonania umów.

Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym.