Śmierć poniesiona na skutek wypadku komunikacyjnego jest nie tylko traumatycznym i ciężkim doświadczeniem dla osób najbliższych zmarłego, ale niejednokrotnie powoduje również, że znacznemu pogorszeniu ulega także sytuacja materialna całej rodziny. W takich przypadkach osoby najbliższego zmarłego oczywiście mogą ubiegać się o uzyskanie stosownych świadczeń pieniężnych stanowiących rekompensatę za niespodziewaną śmierć członka rodziny, należy jednak pamiętać […]

Read More