Odszkodowanie jest świadczeniem mającym na celu rekompensatę wyrządzonej poszkodowanemu szkody w jego dobrach materialnych. Wyjątek od wskazanej zasady przewidują przepisy Kodeksu cywilnego, które stanowią, iż w przypadku śmierci poszkodowanego, najbliższym członom jego rodziny należy się stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Wniesienie wskazanego roszczenia warunkuje zatem śmierć poszkodowanego na […]

Read More

Niewątpliwie zawód lekarza jest zawodem trudnym i wymagającym, jednakże dającym również wiele satysfakcji i cieszący się społecznym uznaniem. Niestety lekarzowi, tak jak każdemu innemu człowiekowi, może zdarzyć się popełnienie błędu podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, które nie rzadko mają tragiczny finał dla samego pacjenta, dlatego warto wiedzieć jakie świadczenia i środki prawne przysługują pacjentom poszkodowanym […]

Read More