Odszkodowanie jest świadczeniem, które należne jest poszkodowanemu w związku z wyrządzoną mu szkodą. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest ten kto ową szkodę wyrządził lub ten kto ponosi za nią odpowiedzialność, a więc może nim być osoba fizyczna, osoba prawna lub nawet Skarb Państwa. W praktyce, najczęściej dochodzonym roszczeniem jest odszkodowanie za szkodę powstałą w […]

Read More