Co pewien czas, zwłaszcza po długich weekendach i okresach świątecznych, policja przedstawia raporty z sytuacji na drodze i liczby wypadków do których doszło w określonym czasie. Na podstawie udostępnianych danych łatwo można wysnuć wniosek, że do wypadków dochodzi bardzo często i oczywiste jest, że w takich wypadkach ktoś jest sprawcą, a ktoś poszkodowanym. Dla poszkodowanego […]

Read More

Śmierć poniesiona na skutek wypadku komunikacyjnego jest nie tylko traumatycznym i ciężkim doświadczeniem dla osób najbliższych zmarłego, ale niejednokrotnie powoduje również, że znacznemu pogorszeniu ulega także sytuacja materialna całej rodziny. W takich przypadkach osoby najbliższego zmarłego oczywiście mogą ubiegać się o uzyskanie stosownych świadczeń pieniężnych stanowiących rekompensatę za niespodziewaną śmierć członka rodziny, należy jednak pamiętać […]

Read More