Honorarium adwokackie ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem po zapoznaniu się przez Kancelarię ze zleconą sprawą. Jego wysokość uzależniona jest najczęściej od wartości przedmiotu sporu, stopnia skomplikowania sprawy oraz zakresu czynności jakie należy wykonać.

honorarium ustalane ryczałtowo – obejmuje ono z reguły kompleksowe prowadzenie sprawy w danej instancji przed sądem, prokuraturą bądź organem administracyjnym lub wykonanie jedynie określonych czynności za ustaloną z góry kwotę. Rozliczenia ryczałtowe stosowane są w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy. W przypadku spraw cywilnych wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

honorarium ustalane w systemie godzinowym – polega ono na ustaleniu wysokości wynagrodzenia godzinowego za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii w sprawach, w których nie można z góry określić zakresu prac oraz ich czasochłonności. Kwota stawki ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.

– w przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą możliwe do zastosowania są oba systemy rozliczeń, w zależności od preferencji i potrzeb klienta, z tym że w przypadku honorarium ustalonego ryczałtowo jest ono honorarium miesięcznym.