1. Rozpoczynając współpracę z adwokatem poszkodowany otrzymuje jasną i klarowną umowę określającą zasady współpracy oraz koszty prowadzenia sprawy. Umowa zawiera postanowienia zgodne z Kodeksem Etyki Adwokackiej. Koszty pomocy bezpośrednio u adwokata są znacznie niższe niż proponowane przez popularne na rynku kancelarie odszkodowawcze.
  2. Zgodnie z zasadami etyki adwokackiej adwokat musi realnie określić możliwości uzyskania odszkodowania – w rozmowach nie usłyszysz o ogromnych odszkodowaniach gdy nie będzie ku temu podstaw. Od początku sprawy poszkodowany może liczyć na rzetelną informację
  3. Należy pamiętać, że kancelaria odszkodowawcza nie może reprezentować Klientów samodzielnie przed sądem. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń będzie musiała także skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego – pełnomocnik zostanie z góry narzucony.
  4. Adwokat musi stosować się do zasad Kodeksu Etyki Adwokackiej, jest osobą zaufania publicznego który podlega kontroli odpowiednich władz oraz organów. Ponadto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z którego zaspakajane są roszczenia gdyby adwokat popełnił błąd.