Odszkodowanie jest świadczeniem mającym na celu rekompensatę wyrządzonej poszkodowanemu szkody w jego dobrach materialnych. Wyjątek od wskazanej zasady przewidują przepisy Kodeksu cywilnego, które stanowią, iż w przypadku śmierci poszkodowanego, najbliższym członom jego rodziny należy się stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Wniesienie wskazanego roszczenia warunkuje zatem śmierć poszkodowanego na […]

Read More

Śmierć poniesiona na skutek wypadku komunikacyjnego jest nie tylko traumatycznym i ciężkim doświadczeniem dla osób najbliższych zmarłego, ale niejednokrotnie powoduje również, że znacznemu pogorszeniu ulega także sytuacja materialna całej rodziny. W takich przypadkach osoby najbliższego zmarłego oczywiście mogą ubiegać się o uzyskanie stosownych świadczeń pieniężnych stanowiących rekompensatę za niespodziewaną śmierć członka rodziny, należy jednak pamiętać […]

Read More

Niewątpliwie zawód lekarza jest zawodem trudnym i wymagającym, jednakże dającym również wiele satysfakcji i cieszący się społecznym uznaniem. Niestety lekarzowi, tak jak każdemu innemu człowiekowi, może zdarzyć się popełnienie błędu podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, które nie rzadko mają tragiczny finał dla samego pacjenta, dlatego warto wiedzieć jakie świadczenia i środki prawne przysługują pacjentom poszkodowanym […]

Read More